[Ubuntu][Bash] Szukanie i załączanie pliku do wiadomości email


(Otak) #1

Dane:
Sciezka do poszukiwań pliku -$path
Szukana fraza w nazwie pliku - $SzukanaFraza

Chcę napisać skrypt, który będzie dołączał plik (tu z rozszerzeniem mp3), który znajdzie w podaniej ścieżce i będzie zawierał szukaną frazę.

Poniżej kod, który nie działa.

SciezkaDoPliku=find $path -name '*$SzukanaFraza*.mp3'
echo "$SzukanaFraza" | mutt -a "$SciezkaDoPliku" -s "$SciezkaDoPliku" -- adres@mail.com

(Otak) #2

Zrobiłem jak poniżej - działa.

cd $path
SciezkaPliku=`locate -i "*$SzukanaFraza*"`
echo "$SciezkaPliku" | mutt -a "$SciezkaPliku" -s "Temat emaila" -- adres@mail.com