Ubuntu i LAMP


(Tomaszpw) #1

Czy Ubuntu Serwer na CD to jest normalna wersja Ubuntu plus LAMP Serwer, czy tylko serwer?


(Lazowski) #2

http://www.ubuntu.com/server

wystarczy wejść na stronę Ubuntu