Ubuntu pokazuje bad sektory na dysku jak naprawić?

wyskoczył mi komunikat ze mam bad sektory:

xkhag6zewyluoezlr9u.png

więc wpisałem w terminalu:

sudo apt-get install smartmontools

aby zainstalowac program, następnie wpisałem:

sudo smartctl -a /dev/sda8

poniewaz podejrzewam że właśnie na sda8 są błędy, wyskoczyły dane:

darek@darek-laptop:~$ sudo smartctl -a /dev/sda8

smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen

Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/


=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Family: Western Digital Scorpio family

Device Model: WDC WD1600BEVS-00RST0

Serial Number: WD-WXE907002987

Firmware Version: 04.01G04

User Capacity: 160,041,885,696 bytes

Device is: In smartctl database [for details use: -P show]

ATA Version is: 7

ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated

Local Time is: Fri Jan 1 19:59:31 2010 CET

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled


=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED


General SMART Values:

Offline data collection status: (0x00)	Offline data collection activity

					was never started.

					Auto Offline Data Collection: Disabled.

Self-test execution status: ( 0)	The previous self-test routine completed

					without error or no self-test has ever 

					been run.

Total time to complete Offline 

data collection: (7560) seconds.

Offline data collection

capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.

					Auto Offline data collection on/off support.

					Suspend Offline collection upon new

					command.

					Offline surface scan supported.

					Self-test supported.

					Conveyance Self-test supported.

					Selective Self-test supported.

SMART capabilities: (0x0003)	Saves SMART data before entering

					power-saving mode.

					Supports SMART auto save timer.

Error logging capability: (0x01)	Error logging supported.

					General Purpose Logging supported.

Short self-test routine 

recommended polling time: ( 2) minutes.

Extended self-test routine

recommended polling time: ( 97) minutes.

Conveyance self-test routine

recommended polling time: ( 6) minutes.

SCT capabilities: (0x103f)	SCT Status supported.

					SCT Feature Control supported.

					SCT Data Table supported.


SMART Attributes Data Structure revision number: 16

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE

 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 45

 3 Spin_Up_Time 0x0003 187 185 021 Pre-fail Always - 1625

 4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4509

 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 149 149 140 Pre-fail Always - 404

 7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 051 Pre-fail Always - 0

 9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1296

 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0

 11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0

 12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1240

192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 431

193 Load_Cycle_Count 0x0032 193 193 000 Old_age Always - 21252

194 Temperature_Celsius 0x0022 117 097 000 Old_age Always - 30

196 Reallocated_Event_Count 0x0032 167 167 000 Old_age Always - 33

197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 199 000 Old_age Always - 13

198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 253 000 Old_age Offline - 0

199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0

200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 100 253 051 Pre-fail Offline - 0


SMART Error Log Version: 1

ATA Error Count: 490 (device log contains only the most recent five errors)

	CR = Command Register [HEX]

	FR = Features Register [HEX]

	SC = Sector Count Register [HEX]

	SN = Sector Number Register [HEX]

	CL = Cylinder Low Register [HEX]

	CH = Cylinder High Register [HEX]

	DH = Device/Head Register [HEX]

	DC = Device Command Register [HEX]

	ER = Error register [HEX]

	ST = Status register [HEX]

Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as

DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,

SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.


Error 490 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 00 00:51:18.428 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.428 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.427 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 00 00:51:18.427 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 00 00:51:18.390 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 489 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:15.216 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.215 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.215 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:15.215 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:15.214 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 488 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:12.362 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.362 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.362 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:12.362 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:12.361 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 487 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:09.511 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.510 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.510 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:09.510 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:09.509 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


Error 486 occurred at disk power-on lifetime: 1295 hours (53 days + 23 hours)

 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.


 After command completion occurred, registers were:

 ER ST SC SN CL CH DH

 -- -- -- -- -- -- --

 01 51 00 66 86 b4 e1 Error: AMNF at LBA = 0x01b48666 = 28608102


 Commands leading to the command that caused the error were:

 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name

 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------

 c8 00 08 64 86 b4 01 08 00:51:06.659 READ DMA

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

 ec 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 IDENTIFY DEVICE

 ef 03 46 00 00 00 00 08 00:51:06.658 SET FEATURES [Set transfer mode]

 27 00 00 00 00 00 00 08 00:51:06.658 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT


SMART Self-test log structure revision number 1

No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]SMART Selective self-test log data structure revision number 1

 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS

  1 0 0 Not_testing

  2 0 0 Not_testing

  3 0 0 Not_testing

  4 0 0 Not_testing

  5 0 0 Not_testing

Selective self-test flags (0x0):

 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.

If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 min

co robić ??

Dysk się sypie. Na 99% nic już z niego nie będzie.

Backupuj ważne dane, kupuj nowy dysk.

BTW: dysk ma mało godzin przepracowanych i takie zniszczenie?..

no niestety domyślam sie dlaczego wyskoczyły… troche na sylwetra zaszaleliśmy i zacząłem walić w laptopa pięścią bo mi sie wieszał… to mogło być od tego ??

jakoś się tego nie da obejść ?? np. czytałem coś że w miejsce nie bad sektorów nie robić partycji, poprostu je omijac ??

… Mogło, więc masz na własne życzenie.

Zależy od liczby i rozmieszczenia bad sectorów. Choć doświadczenia w tym zakresie nie mam, więc bardziej szczegółowych rad nie mogę udzielić.

Przy takiej liczbie badsectorów będą się robić kolejne. Poza tym są tam też realokowane sektory, sektory oczekujące na przeniesienie… Ostatnio miałem takie problemy z 2 dyskami (ale miały ponad 20000 godzin przepracowane…) i co 2 dni liczba badsectorów zwiększała się.

Ja radzę kupno nowego dysku.

PS

A wieszał się pewnie z powodu bad sectorów…

Jak chcesz mogę CI tanio sprzedać 250GB laptopowy dysk, 0 badsectorów

W MHDD remap zrób wpierw.