[Ubuntu Server] [Gnome] [xRDP] - Rozłączenie zdalnego pulpitu po zalogowaniu

Zainstalowałem GUI w Ubuntu Server 16.04 ( z 8GB RAM, 2 proc) zgodnie z poradnikiem. Serwer ma na razie tyko kiłka usług, więc nie jest obciążony. Zainstalowałem także xrdp.

Niestety po zalogowaniu się za pomocą zdalnego pulpitu widzę charakterystyczny kursor, poźniej zaś xrdp sie rozłącza. Dlaczego?

jeśli się rozłącza to pewnie w logach masz odpowiedź

Poniżej .xsession-errors.

Xsession: X session started for at Sat Oct 7 16:34:17 CEST 2017
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 109 (X_ChangeHosts)
Value in failed request: 0x5
Serial number of failed request: 6
Current serial number in output stream: 8
localuser:root being added to access control list
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 109 (X_ChangeHosts)
Value in failed request: 0x5
Serial number of failed request: 6
Current serial number in output stream: 8
openConnection: connect: No such file or directory
cannot connect to brltty at :0

Plik xrdp-sesman.log, gdzie X.X.X.X to adres IP.

[20171007-15:46:28] [CORE ] starting sesman with pid 28975
[20171007-15:46:28] [INFO ] listening…
[20171007-15:50:52] [INFO ] shutting down sesman 1
[20171007-16:33:54] [CORE ] starting sesman with pid 30414
[20171007-16:33:54] [INFO ] listening…
[20171007-16:34:16] [INFO ] scp thread on sck 7 started successfully
[20171007-16:34:16] [INFO ] ++ created session (access granted): username root, ip X.X.X.X:25948 - socket: 7
[20171007-16:34:16] [INFO ] starting Xvnc session…
[20171007-16:34:17] [INFO ] starting xrdp-sessvc - xpid=30466 - wmpid=30465
[20171007-16:34:22] [INFO ] ++ terminated session: username root, display :10.0, session_pid 30463, ip X.X.X.X::25948 - socket: 7