Ubuntu się nie włącza

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
“/dev/sda5/etc/fstab” [Permission Denied] 0,0-1 All

Napisz dokładnie co wpisałeś w terminalu.

sudo vim /dev/sda5/etc/fstab

A partycja jest zamontowana?
Pokaż wynik polecenia mount

ubuntu@ubuntu:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1959368k,nr_inodes=489842,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=396856k,mode=755)
/dev/sdb1 on /isodevice type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/loop0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop1 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=44,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=18640)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=396852k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/var/lib/snapd/snaps/core_6673.snap on /snap/core/6673 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/core18_941.snap on /snap/core18/941 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-3-28-1804_31.snap on /snap/gnome-3-28-1804/31 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-calculator_406.snap on /snap/gnome-calculator/406 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-characters_254.snap on /snap/gnome-characters/254 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-logs_61.snap on /snap/gnome-logs/61 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gnome-system-monitor_77.snap on /snap/gnome-system-monitor/77 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snaps/gtk-common-themes_1198.snap on /snap/gtk-common-themes/1198 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)

Zrób coś takiego. Uruchom menadżer plików, wybierz w nim partycję, na której masz system (powinny być gdzieś wymienione, najczęściej podane są rozmiary), uruchom gnome-terminal, przeklej ścieżkę z okna menadżera plików do okna gnome-terminal, poprzedając ją słowem cd i spacją po tym słowie. I dalej odpalasz vim jako root, podając etc/fstab (bez pierwszego znaku, czyli bez / ). I robisz, jak Ci zostało podane.

Lepiej nie sprawdzać, ale ile czekałeś na uruchomienie systemu? Tyle, co zwykle, trochę dłużej?

ekran ladowania z napisem ubuntu byl tyle co zawsze tylko po nim ten blad ze zdjecia.

To system być może startuje normalnie, tylko X-y nie wstają.

  1. Przełącz się na terminal tekstowy (CTRL + ALT + F3)
  2. Zaloguj się na swoje konto
  3. Użyj polecenia sudo startx
  4. Jak nie wstanie, to wyłącz system przyciskiem power lub naciskając minimum osiem razy CTRL+ALT+DEL w ciągu dwóch sekund
  5. Ktoś musi podać, gdzie X-y zapisują logi - możesz przeszukać z terminala lub systemu Live var/log lub run/log (zauważ, że nie użyłem tego znaku / na początku, bo chodzi o ścieżkę na zainstalowanym systemie, czyli wchodzisz z menadżera plików)

Wpisuje moje dane logowania takie jak przy włączeniu systemu ale mam login incorrect

Podajesz swoją systemową nazwę użytkownika, np. imięP_LITERA_NAZWISKA czy np. Imię Nazwisko? Nazwy widoczne na graficznych menadżerach logowania, to nazwy przyjazne użytkownikom - systemowa może być inna.

Przy instalacji wpisalem nazwe uzytkownika Ja wiec teraz wpisalem tez Ja i moje haslo

Ja powinno być (prawdopodobnie) z małej litery.

probowalem i nie dziala

A nie da sie tej nazwy gdzies sprawdzic dla pewnosci?

Da się, w /etc/passwd (na zainstalowanym systemie, nie na live).

w tym pliku z tego co wypatrzylem jest nazwa “ja”

Więc otwórz menadżer plików na Live, wejdź w nim na partycję systemu, który jest na dysku.

Następnie: otwórz gnome-terminal i użyj polecenia:

grep media /etc/mtab
mount | grep media

Do ścieżki, jaką zwróci Ci któreś z powyższych poleceń, doklejasz (na końcu) /etc/fstab, a wynik poprzedzasz sudo vim. Po sudo vim musi być spacja.
Jak nie chcesz otwierać terminala, to przechodzisz na partycji systemowej od podkatalogu etc, następnie edytujesz adres w menadżerze plików, doklejając na początek admin:// i naciskasz enter. Potem powinno się dać edytować fstab przez gedit. Z GNOME jednak nie korzystam, więc nie pamiętam do końca, jakie ma możliwości, lecz GNOME chyba było pierwszym środowiskiem z obsługą protokołu admin.

jak edytuje adres w menedzerze plikow? Jestem w tym folderze etc i nie wiem co teraz

Mój błąd. Klikasz w hamburger menu (podobna ikonka do menu z Androida, niektórych stron internetowych, itd.) i enter location. Nie wiem jednak, jak to działa, bo z GNOME dawno nie korzystałem.

Sprawdź również czy w hamburger menu masz open terminal lub podobną opcję. Gdy będziesz w etc na partycji zainstalowanego systemu, klikasz w hamburger, open terminal i podjesz polecenie sudo vim fstab