[Ubuntu] [SYSLOG] [CRON] Jak powiązać wpis logu z zadaniem CRONa

Korzystam z crona.
W pliku syslog mam wiele wpisów podobnych do poniższych.

Cytat
Aug 19 12:19:01 Host CRON[5461]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 12:19:01 Host CRON[5461]: pam_unix(cron:session): session closed for user root

  1. Czy pogrubione numery to numery procesów?
  2. Czy mogę powiązać numer procesu z z konkretnym zadanie cron’a? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

PIDy są przydzielane losowo.
Poza tym widoczne tutaj PIDy dotyczą sesji crona, a nie bezpośrednio procesu, który on uruchamia.
Najprościej to wysłać log od danego zadania.

* * * * * /usr/bin/true & logger "CRONE ZADANIE #1 : PID $! ZAKOŃCZONE STATUSEM $?"

W logu wyświetli coś takiego:

sie 27 15:00:01 domker-pc domker[12362]: CRONE ZADANIE #1 : PID 12360 ZAKOŃCZONE STATUSEM 0

Pamiętaj, że PID będzie dotyczył pierwszego zadania jeżeli używasz “&&”.

Z drugiej strony to nie wiem czemu nie masz w syslogu wpisów konkretnych zadań ?
Przykładowo:

sie 27 15:00:01 domker-pc CROND[12358]: (domker) CMD (/usr/bin/nice -n 19 /usr/bin/ionice -c2 -n7 /usr/bin/backintime backup-job > /dev/null)

Takowe też powinny występować w zależności od konfiguracji.

Może nie ma nic w tabeli crona jeszcze.

Cytat sie 27 15:00:01 domker-pc CROND[12358]: (domker) CMD (/usr/bin/nice -n 19 /usr/bin/ionice -c2 -n7 /usr/bin/backintime backup-job > /dev/null)

Mam zadania CRONa ale nie mam takich wpisów jak powyższy. Jak skonfigurować crona aby ją tworzył automatycznie?

Nie pamiętam dokładnie jak do miało się odnośnie “rsyslog”, bo ja pod Archem mam journalctl.
O ile nic się nie zmieniło to:
/etc/rsyslog.d/50-default.conf
Edytujesz i masz tam linikę:
#cron.* /var/log/cron.log

Usuń znak “#”, zapisz zmiany i zrestartuj rsysloga:
sudo systemctl restart rsyslog
Wpisz:
sudo tail -f /var/log/cron.log

I będziesz miał te wpisy, co ja po wykonaniu zadania z crontab.

@Domker- działa!

Poniżej przykładowy wpis.

Aug 28 12:15:02 Host CRON[2291]: (root) CMD (aktualizacja # | echo “Today is $(date)”)

Dzięki.

Co to za poniższe wpisy CRONa, których nie definiowałem i pojawiają się co 30 minut?

Aug 28 20:19:01 Host CRON[11269]: (root) CMD ( [
-x /usr/lib/php/sessionclean ] && /usr/lib/php/s
essionclean)

Jaki masz dokładnie system?

Ubuntu 16.04.

Sprawdź i podaj do jakiego pakietu należy plik:

dpkg -S /usr/lib/php/sessionclean

php-common: /usr/lib/php/sessionclean

Czy to znaczy iż intepreter PHP uruchamia CRONa?

Pakiet instaluje taki plik:
/etc/cron.d/php
Stąd obecność w logach.

Dzięki @marcin82.