Udostępnianie folderu, podfolderów, plików - samoczynnie zmieniają się uprawnienia

Windows Serwer 2012 - tworzenie lokalnej kopii zapasowej z Dysk 0 na Dysk 1 (foldery do kopii zapasowej: Backup 2021-01-14 200015; Catalog; Logs; SPPMetadataCache; MediaID) - tutaj wszystko dzieje się OK.

Wszystkie w/w foldery znajdują się w folderze DellS. Ten folder udostępniłem:

  1. PPM -> Udostępnianie -> Udostępnij -> Udostępnij
  2. Udostępnianie zaawansowane -> Udostępnij ten folder -> Uprawnienia -> Dodaj (użytkownik, zezwalaj) -> OK.
  3. Zabezpeczenia -> Włącz dziedziczenie -> Zamień wszystkie wpisy… -> OK (Wyskakuj info: “Zabezpieczenie systemu Windows: Zamieni to jawnie zdefiniowane uprawnienia na wszystkich obiektach zależnych tego obiektu na dziedziczone uprawnienia z DellS” -> OK. -> "Bład zastosowania zabezpieczeń: Wystąpił błąd podczas stosowania informacji o zabezpieczeniach do… "
    28 folderów/plików daje taka informację, każdy z nich pojedynczo traktuje powyższą procedurą. Chwilowo mam dostęp, za moment wchodzę w ustawienia głównego folderu, a tam tak jakby nic nie było ruszone, wszystko od nowa.

Pytanie: dlaczego nie zachowują się uprawnienia dostępu do plików?

Problem ominąłem poprzez tworzenie lokalnej kopii zapasowej bezpośrednio na dysku sieciowym, który dalej kopią migawkową jest zabezpieczany poza firmą.