Udostępnianie plików problem


(Bzyk2005) #1

mam zainstalowane wszystkie składniki a jednak po udostępnieniu pliku w sieci lan folder jest zamknięty i nikt nie może go odczytać co można jeszcze zrobić może jakąś usługe trzeba właczyć nie mam pojęcia pomóżcie.!


(Leon$) #2

Udostępnianie plików w sieci lokalnej pod Windows XP

http://www.infojama.pl/81,artykul.aspx

:slight_smile:


(Bzyk2005) #3

jak klikam zastosuj konto gościa pojawia się raport o błedach i co z tym zrobić?