Udostępniona sieć WiFi przestała działać


(Pckowal) #1

Otóż mam problem z udostępnioną siecią WiFi. Nie mam rutera, a internet odbieram z połączenia kablowego. Żeby połączyć się z internetem na telefonie (Android 4.0.4) utworzyłem z poelcenia netsh wlan set hostednetwork. Używam Win7 64bit. Przez pewien czas wszystko działało jak należy. Jednak obecnie nie mogę się połączyć z utworzonym hotspotem. Na zmianę pokazuje mi się "Trwa łączenie" i "Zapisana, zabezpieczona przy pomocy protokołu WPA/WPA2. Problem na pewno nie dotyczy hasła, próbowałem wielu różnych. Wiele razy próbowałem też tworzyć sieć od nowa. Odinstalowałem nawet wirtualną kartę sieci bezprzewodowej Microsoftu. W końcu próbowałem różnych programów: Marify, WiFiHotSpotCreatorSetup, Conectify. Nie wszystkie nawet działały, ale raczej dlatego, że służyły głównie do wyświetlania reklam. Nic jak do tej pory nie pomogło.

Sprawdzałem też komendy:

ipconfig /all:

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Maćko-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 08-ED-B9-A7-04-21

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::cd89:390c:8187:3afa%17(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 285797817

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-AE-04-D6-B8-88-E3-73-2D-57


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

                    fec0:0:0:ffff::2%1

                    fec0:0:0:ffff::3%1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : Belkin

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 08-ED-B9-A7-04-21

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ether

net Controller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : B8-88-E3-73-2D-57

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::ed1d:b154:34fe:bf58%11(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 89.231.51.129(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.248.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 22 września 2013 13:18:37

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 22 września 2013 14:46:33

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 89.231.48.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 172.16.184.243

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 246974691

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-AE-04-D6-B8-88-E3-73-2D-57


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 217.172.224.160

                    89.231.1.206

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.{CB3D9F7A-26CA-4E17-97DE-BFD365145958}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa 6TO4 Adapter:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2002:59e7:3381::59e7:3381(Preferowane)

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301

                    2002:c058:6301::1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 217.172.224.160

                    89.231.1.206

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa isatap.{85151F21-7755-4118-A8E5-5D55923D79E6}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:3066:3c1b:a618:cc7e(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3066:3c1b:a618:cc7e%16(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa isatap.{C5168448-8CD9-430C-87DF-CCEA388C6C22}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

netsh int ip show config:

Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej 2

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 192.168.137.1

  Prefiks podsieci: 192.168.137.0/24 (maska 255.255.255

.0)

  Metryka interfejsu: 5

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie sieci bezprzewodowej

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 192.168.2.5

  Prefiks podsieci: 192.168.2.0/24 (maska 255.255.255.0

)

  Brama domyślna: 192.168.2.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 25

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.2.1

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

  DHCP włączone: Tak

  Adres IP: 89.231.51.129

  Prefiks podsieci: 89.231.48.0/21 (maska 255.255.248.0

)

  Brama domyślna: 89.231.48.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 217.172.224.160

                     89.231.1.206

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP włączone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Brak

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak

netsh wlan show settings:

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN

---------------------

  Pokaż zablokowane sieci na liście widocznych sieci: Nie


  Używaj tylko profilów zasad grup w sieciach ze skonfigurowanymi zasadami gru

p: Nie


  Tryb Sieć obsługiwana dozwolony w usłudze sieci WLAN: Tak


  Zezwalaj na stosowanie współużytkowanych poświadczeń użytkownika do uwierzyt

elniania sieciowego: Tak


  Okres bloku: nie skonfigurowano.


  Logika konfiguracji automatycznej jest włączona dla interfejsu "Połączenie s

ieci bezprzewodowej"

Z całości usunąłem kartę Bluetooth i sieć WiFi u znajomego. Reszty nazw nie potrafię rozpoznać. Karta udostępnianego WiFi to "Połączenie sieci bezprzewodowej 2". Nie posiadam punktów przywracania systemu sprzed odmowy posłuszeństwa hotspota.