Ufo.exe z pendrive'a


(Magdalena Zak) #1

Podlączyłam do mojego WindowsXP pendrive'a i potem ktoś mi powiedział, że na tym pendrivie był wirus: ufo.exe i autorun.inf, który go uruchamiał. Znalazłam w katalogu C:\WINDOWS\Prefetch plik o nazwie UFO.EXE-13020DB1.pf - utworzomy właśnie wtedy, gdy podłączyłam pendriv'a. Ale boję się go skasować, bo nie wiem czy coś mi się wtedy nie popsuje. Wklejam log z HijackThis. Z góry dzięki za pomoc:)

PS Wiem, że już były podobne wątki zakładnane, ale były na nie różne odpowiedzi. Więc niestety nie wiem co mam robic:(

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:38:38, on 2007-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Magda\Pulpit\putty.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lenovo.com/us/en/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lenovo.com/us/en/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.lenovo.com/us/en/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\secpol.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [suScheduler] C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncher.exe /SCHEDULER

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] c:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "c:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~2\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] "C:\Program Files\IBM ThinkVantage\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier - Szybkie uruchomienie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\\PkgMgr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/us/en/

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: AwayNotify - C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwayNotify.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: IS Service (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.2 (pgsql-8.2) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.2\bin\pg_ctl.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec SecurePort (SymSecurePort) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec Client Security\Symantec Client Firewall\SymSPort.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Client Security Solution\ibmtcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe


--

End of file - 13644 bytes

(Leon$) #2

Pobierz Combofix przeskanuj nim system daj log na forum

:slight_smile:


(Magdalena Zak) #3

dzięki za szybką odpowiedź.

właśnie robiłam loga z combofix jak odpowiadałeś :slight_smile:

ComboFix 07-12-11.1 - Magda 2007-12-11 18:56:54.1 - NTFSx86

(Leon$) #4

Otwórz notatnik i wklej

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{974cd240-a0f8-11dc-b3ef-0018de4b21d2}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{974cd242-a0f8-11dc-b3ef-0018de4b21d2}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{ba249db2-a192-11dc-b3f0-0018de4b21d2}]

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

Wyszukaj pliki UFO.EXE i je pokasuj.

Pendrive o którym wspomniałaś powinnaś sformatować.

:slight_smile:


(Magdalena Zak) #5

Dzieki!!

Nie mam juz wirusa :smiley: