Ukash again ;s


(Kolezanko) #1

Mój OTL

http://www.wklej.org/id/807403/

Mój Extract

http://wklej.org/id/807405/

Pomóżcie, bo się uporać z tym nie mogę.


(Acorus) #2

Odinstaluj Babylon toolbar on IE,MediaBar,DealPly.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.

Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.