Układ zmian w małej firmie


(matfeusz) #1

Mam do wykonania dla pewnej małej firmy układ zmian pracowników. Czyli chce aby w prosty sposób osoba mogła być wybrana z listy i dopisana do poszczególnej zmiany a następnie aby była możliwość wydrukowania takiego układu. Jest do tego jakiś może programik czy muszę to robić w html?


(Pturkowski) #2

chyba w Excelu, albo OpenOffice Calc będzie najwygodniej (jeśli nie ma programu do takiego zadania)