Ulepszenie Myszy


(Artius) #1

Jeśli masz podłączoną myszkę na porcie PS/2 możesz spowodować gładszy ruch kursora co zwłaszcza poprawi komfort grania w gierki:

Control Panel (Panel sterowania) >>> System >>> Hardware (Sprzęt) >>> Device Manager (Menedżer urządzeń)

Odnajdź swoją myszkę i z prawokliku na jej nazwę pobierz Properties (Właściwości). W Advanced Setting (Ustawieniach zaawansowanych) ustaw sample rate na 200.