UltraDMA CRC Error Rate - interpretacja tego komunikatu


(system) #1

czy atrybut UltraDMA CRC Error Rate w programach do odczytu SMART wskazuje na aktualne występowanie tego błędu czy też informuje że był "kiedyś" błąd taki wystąpił i pokazuje liczbę ile razy to nastąpiło? Jak to dokładnie zinterpretować?