Umieszczanie obiektów w oknie aplikacji JAVA?


(system) #1

Mam oto taki kod który w oknie aplikacji generuje mi kolorowe obracające się koło:

import java.awt.Color;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import java.awt.Insets;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.Timer;

import java.util.TimerTask;


import javax.swing.JFrame;


public class BufferedAnimate extends JFrame {


 private static int DELAY = 300;


 Image buffer;


 Dimension oldSize;


 Insets insets;


 Color colors[] = { Color.RED, Color.ORANGE, Color.YELLOW, Color.GREEN,

   Color.BLUE, Color.MAGENTA };


 public void paint(Graphics g) {

  if ((oldSize == null) || (oldSize != getSize())) {

   oldSize = getSize();

   buffer = new BufferedImage(getWidth(), getHeight(),

     BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

  }

  if (insets == null) {

   insets = getInsets();

  }

  // Calculate each time in case of resize

  int x = insets.left;

  int y = insets.top;

  int width = getWidth() - insets.left - insets.right;

  int height = getHeight() - insets.top - insets.bottom;

  int start = 0;

  int steps = colors.length;

  int stepSize = 360 / steps;

  synchronized (colors) {

   Graphics bufferG = buffer.getGraphics();

   bufferG.setColor(Color.WHITE);

   bufferG.fillRect(x, y, width, height);

   for (int i = 0; i < steps; i++) {

    bufferG.setColor(colors[i]);

    bufferG.fillArc(x, y, width, height, start, stepSize);

    start += stepSize;

   }

  }

  g.drawImage(buffer, 0, 0, this);

 }


 public void go() {

  TimerTask task = new TimerTask() {

   public void run() {

    Color c = colors[0];

    synchronized (colors) {

     System.arraycopy(colors, 1, colors, 0, colors.length - 1);

     colors[colors.length - 1] = c;

    }

    repaint();

   }

  };

  Timer timer = new Timer();

  timer.schedule(task, 0, DELAY);

 }


 public static void main(String args[]) {

  BufferedAnimate f = new BufferedAnimate();

  f.setSize(200, 200);

  f.setTitle("Buffered");

  f.show();

  f.go();

 }

}

Jednak wielkość okna aplikacji zależy od rozmiaru tego koła a ja chciałbym np. aby to koło było w górny rogu okna aplikacji.

Wydaje mi się że rozmiar okna nie powinien być przypisywany na rzecz obiektu "f" :idea:

Ale jak to zrobić abym w oknie mógł oprócz tego koła umieścić sobie jeszcze jakieś przyciski o wybranej wielkości i w wybranym położeniu :?:

Z góry dzięki wszystkim za pomoc :slight_smile:

W dniu 19.05.2008 , o godzinie 14:49 został dopisany post przez Neon87

Kurcze... naprawdę nikt nie może mi tu pomóc :frowning: