UML / java błąd java.lang.NullPointerException

Witam pisze pod UML-em w Netbeansie tzn zaczynam “przygode” z UML-em , program “wypozyczalnie filmów”.

Po skompilowaniu kilku klas: Film.java, Tytul_filmu.java, Uchwyt.java pojawia sie problem ;-(

Odpalam program za pomoca Uchwyt.java tutaj kod:

import java.util.ArrayList; public class Uchwyt {  private ArrayList mTytul_filmu = new ArrayList();  public void dodaj_tytul (String a, String b, String c, String d, String e, String f)

  {

    Tytul_filmu tytul_filmu=new Tytul_filmu();

    tytul_filmu.setTytul(a);

    tytul_filmu.setRezyseria(b);

    tytul_filmu.setGatunek(c);

    tytul_filmu.setPremiera(d);

    tytul_filmu.setObsada(e);

    tytul_filmu.setCzas_trwania(f);

    addTytul_filmu(tytul_filmu);

  }

//////////////////////////////////////////////////////////////

  public ArrayList getTytul_filmu () {

    return mTytul_filmu;

  }


  public void setTytul_filmu (ArrayList val) {

    this.mTytul_filmu = val;

  }


  public void addTytul_filmu (Tytul_filmu tytul_filmu)

  {if(! mTytul_filmu.contains(tytul_filmu))

  mTytul_filmu.add(tytul_filmu);}


  public void Dodaj_film(String Gatunek_, int numer_)

  {

  Tytul_filmu pom=new Tytul_filmu();

  pom.setGatunek(Gatunek_);

  int idx=mTytul_filmu.indexOf(pom);

  if (idx!=-1)

  {Tytul_filmu pom1=mTytul_filmu.get(idx);

   pom1.dodaj_film(numer_);

   System.out.println(pom1.getFilm().toString());


  }


//////////////////////////////////////////////////////////

  }

  public static void main(String t[])

  {

    Uchwyt ap=new Uchwyt();

    ap.dodaj_tytul("1","1","1","1","1","1");

    ap.dodaj_tytul("2","2","2","2","2","2");

    ap.dodaj_tytul("2","2","2","2","2","2");

    String lan=ap.getTytul_filmu().toString();

    System.out.println(lan);


  ap.Dodaj_film("1",1);

  ap.Dodaj_film("1",2);

  ap.Dodaj_film("1",2);

  ap.Dodaj_film("2",1);

  }


  }

tutaj : Film.java

public class Film {


  private int numer;


  private Tytul_filmu mTytul_filmu;


  public int getNumer ()

  { return numer; }


  public void setNumer (int _numer) {

    numer = _numer;

  }


 public Film ()

  {}


  public boolean equals (Object ob) {

    return numer==((Film)ob).getNumer();

    }


public Tytul_filmu getTytul_filmu ()

{ return mTytul_filmu; }


 public void setTytul_filmu(Tytul_filmu val)

 { mTytul_filmu=val; }


 public String toString()

 {String pom= mTytul_filmu.toString();

 pom+="Numer: "+getNumer();

 return pom;

 }

}

Tytul_filmu:

import java.util.ArrayList;
public class Tytul_filmu {  private String Rezyseria;

  private String Gatunek;

  private String Premiera;

  private String Obsada;

  private String Czas_trwania;

  private String Tytul;

  private ArrayList mFilm;  public Tytul_filmu () {

  }


  public String getCzas_trwania () {

    return Czas_trwania;

  }


  public void setCzas_trwania (String f) {

    Czas_trwania = f;

  }


  public String getGatunek () {

    return Gatunek;

  }


  public void setGatunek (String c) {

    Gatunek = c;

  }  public String getObsada () {

    return Obsada;

  }


  public void setObsada (String e) {

    Obsada = e;

  }


  public String getPremiera () {

    return Premiera;

  }


  public void setPremiera (String d) {

    Premiera = d;

  }


  public String getRezyseria () {

    return Rezyseria;

  }


  public void setRezyseria (String b) {

    Rezyseria = b;

  }


  public String getTytul () {

    return Tytul;

  }


  public void setTytul (String a) {

    Tytul = a;

  }

/////////////////////////////////////

 public boolean equals(Object ob)

  {boolean a;

   a=Gatunek.equals(((Tytul_filmu)ob).getGatunek());

   System.out.println(a);

   return a;


  } //////////////////////////////////


  public String toString () {

    String pom="Tytul: "+getTytul();

    pom+="Rezyser: "+getRezyseria();

    pom+="Gatunek: "+getGatunek();

    pom+="Premiera: "+getPremiera();

    pom+="Obsada: "+getObsada();

    pom+="Czas_trwania: "+getCzas_trwania();

    return pom;

  }

  ////////////////////////////////


  public void dodaj_film(int numer_)


  { Film nowa=new Film();

   if(nowa != null)

   {nowa.setNumer(numer_);

    addFilm(nowa);}

   }


  public void addFilm(Film nowa)

  { if(!this.mFilm.contains(nowa))

  { this.mFilm.add(nowa);

   nowa.setTytul_filmu(this); }

}


public ArrayList getFilm()

{return mFilm; }

public void setFilm(ArrayList val)

{this.mFilm = val;}

}

No i po kompilacji i uruchomieniu Uchwyt.java wyswietla mi sie nastepujacy komunikat:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

    at Tytul_filmu.addFilm(Tytul_filmu.java:101)

    at Tytul_filmu.dodaj_film(Tytul_filmu.java:97)

    at Uchwyt.Dodaj_film(Uchwyt.java:41)

    at Uchwyt.main(Uchwyt.java:57)

Java Result: 1

tutaj caly debug:

debug:

false

false

true

[Tytul]

true

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

    at Tytul_filmu.addFilm(Tytul_filmu.java:101)

    at Tytul_filmu.dodaj_film(Tytul_filmu.java:97)

    at Uchwyt.Dodaj_film(Uchwyt.java:41)

    at Uchwyt.main(Uchwyt.java:57)

Java Result: 1

BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

Prosze o pomoc bardziej doswiadczonych Uzytkowników .

Witam,

Zapomniałeś zainicjować listę w klasie tytul_filmu, a dokładnie:

private ArrayList mFilm;

Albo brakuje Ci mFilm = new ArrayList(); albo przekazania tutaj listy z wyższego poziomu (chyba tego właśnie zapomniałeś zrobić skoro masz settera).

Pozdrawiam.

Dzieki za zainteresowanie juz wprowadzam modyfikacje :wink:

ps. private ArrayList mFilm; mam zainicjowane w tytul_filmu

a gdzie mialbym mFilm = new ArrayList(); dopisac ?

private ArrayList mFilm;

to dopiero sama deklaracja nazwy i typu zmiennej, java domyślnie wstawia tam null. jeśli napiszesz tam:

private ArrayList mFilm = new ArrayList();

albo w klasie korzystającej z Tytul_filmu, przed zrobieniem czegokolwiek co pracuje z mFilm wywołasz metodę:

public void setFilm(ArrayList val) {

		this.mFilm = val;

	}

w której przekażesz obiekt, a dokładniej ArrayListe to będzie działać.