Undefined reference to 'SDL_Error'


(snajper___) #1

próbuję zainstalować bibliotekę SDL_image pod MSYS w windzie i taki komunikat pojawia się podczas make. Konkretnie:

C:\MinGW\msys\1.0\home\user\SDL_image-1.2.4/ING_bmp.c:187: undefined reference to 'SDL_Error’
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [libSDL_image.la] Error 1

jak się go pozbyć?


(TestamenT) #2

Kompilator nie widzi SDL 1.2. Więc najpierw skompiluj odpowiednią wersję SDL.


(snajper___) #3

dzięki, zainstalowanie SDL 1.2.15 pomogło (wcześniej było 1.2.4).