Unistall norton


(Kasten) #1

ja usunąć nortona antywirusa 2004???


(aero) #2

w dodaj usuń programy :roll:


(adpawl) #3

…a gdyby się nie dało, to na tej stronie jest instrukcja wraz z odpowiednimi narzędziami :slight_smile:

NORTON UNINSTALER