UPADTE BIOSU-intel


(Byadii22) #1

Taka operacja powinna przebiec jak najbardziej pomyślnie, jeśli tylko zastosujesz się do instrukcji (płyty głównej, etc).