Update KODI


(sexy69bis) #1

Gdzie w KODI zaznacza się to, aby aktualizował wersję?