Update phpbb 2.0.22

‘phpBB Group’ wydało kolejną wersję phpBB 2.0.22. W najnowszej wersji poprawiono kilka błędów oraz poprawiono kwestie bezpieczeństwa. Oczywiiście zaleca się jak najszybsze wykonanie aktualizacji do nowej wersji.

:arrow: phpbb 2.0.22

:arrow: phpBB-2.0.22-codechanges

:arrow:Forum PHPBB - Jak instalować hacki (modyfikacje) ?