Upgrade do mp3 MOORE MR-8


(Panek685) #1

Mam problem z upgrade'm do mp3 firmy moore mr-8. W załączonej płycie do oddtwarzacza jest program do rozbudowania oprogramowania mp3. Gdy otwieram plik instalacyjny oprogramowanie wyskakuje okienko z napisem : WARNINIG. you will download the firmware. ALL DATA WILL BE LOST! !!


(Przemczar) #2
  1. Wejdź na stronę http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl.

  2. Zainstaluj formanty.

  3. Zrestartuj kompa.

  4. Znowu wejdź.

  5. Wybierz instalację niestandardową.

  6. Przejdź w zakładkę sprzęt.

  7. Zaznacz urządzenie i kliknij zainstaluj.

8.Czekaj aż instalacja się zakończy.

  1. Zrestartuj kompa.

  2. Korzystaj z urządzenia :slight_smile:


(Panek685) #3

Thx sprubóję :smiley: