Upgrade Windows 10


(Piotroś) #1

Podczas aktualizacji po ściągnięciu pliku "Aktualizacja zbiorcza dla systemów Windows 10 opartych na procesorach x64 (KB3093266) pojawia się komunikat: błąd 0x80004005."


(niezDarek) #2

kiedy się pojawia ? tzw bluescreen z owym błędem się pojawia ? 


(Piotroś) #3

Nie pojawia się w Ustawieniach  Aktualizacja i zabezpieczenia Piotroś


(niezDarek) #4

może opróżnij folder: C:\Windows\SoftwareDistriution\Downloads 

następnie ponownie spróbuj wyszukać aktualizacje i tym razem być może pójdzie