Upgrade z Visty do 7


(Bartek12 32) #1

Czy jeżeli kupię teraz komputer z Vistą to będę miał prawo do bezpłatnego Upgrade do 7?


(Meegosh) #2

Przykładowo FUJITSU SIEMENS wyszło z taką inicjatywą.


(kk23) #3

Tylko w przypadku gdy sprzęt jest objęty programem upragade (powinna być informacja). Czy bezpłatnego?? Nie do końca, zawsze wiąże się to z jakimiś kosztami w zależności od producenta, ale wiadomo że nie są to wielkie pieniądze.


(Cedar) #4

Salceson , tak dla formalności - nie ma już firmy FUJITSU SIEMENS, Siemens odsprzedał dotychczasowemu wspólnikowi swoje udziały.