Upload plików na serwer i zapis ich do MySQL


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Chcę zrobić formularz poprzez który będzie można dodawać informacje do bazy danych oraz jednocześnie przesyłać pliki (i zapisywać je do bazy danych MySQL) - jednocześnie.

Zrobiłem coś takiego:

<?


if ($_GET[ips] == "dodajklienta" && $_GET[p] == "zapisdanych"){

echo"
Dane zostały zapisane do systemu!!
";


$path_thumbs = "temp"; // katalog temp

$logo_tmp = $_FILES["umowa"]["tmp_name"];

$logo_name = $_FILES["umowa"]["name"];

$logo_size = $_FILES["umowa"]["size"];

$logo_type = $_FILES["umowa"]["type"];

$path_thumbs = "temp";

$losowa_nazwa = md5(microtime());

$pobierz_rozszerzenie = explode ('.', $logo_name);

$rozszerzenie = $pobierz_rozszerzenie[count($pobierz_rozszerzenie)-1];

$thumb_path = substr($logo_tmp,0,strrpos($logo_tmp, '.')).'_min.'.$rozszerzenie;

$PSize = filesize($thumb_path);

$mysqlPicture = addslashes(fread(fopen($Picture1, "r"), $PSize));$SQL = "INSERT INTO baza (`id` ,`imie_nazwisko` ,`nazwa_firmy`, `adres_firmy`, `kod_miasto_firmy`, `pesel`, `nip`, `nr_dowodu`, `dowod_wydany_przez`, `zamieszkaly`, `telefon_kontaktowy`, `email`, `notatka` , `firma_wlasciciel`, `plik1`) VALUES (NULL , '$_GET[imie_nazwisko]', '$_GET[nazwa_firmy]', '$_GET[adres_firmy]', '$_GET[kod_miasto_firmy]', '$_GET[pesel]', '$_GET[nip]', '$_GET[nr_dowodu]', '$_GET[dowod_wydany_przez]', '$_GET[zamieszkaly]', '$_GET[telefon_kontaktowy]', '$_GET[email]', '$_GET[notatka]', '$_SESSION[pfirma]', '$mysqlPicture');";

$res = mysql_query($SQL); 

}

?>

| Imię i nazwisko: | |
| Nazwa firmy: | |
| Adres firmy: | |
| Miasto i kod pocztowy: | |
| Pesel: | |
| Nip: | |
| Nr. dowodu: | |
| Wydany przez: | |
| Zamieszkały: | |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Notatka: | |
| Skan umowy: | |
| Plik2: | |
| Plik3: | |
| | |

<? } ?> [/code]

Chciałbym żeby skrypt:

  1. zapisał dane wprowadzone przez użytkownika

  2. zapisał plik dołączony do formularza do bazy danych (mam pola w MySQL typu longbloob).

Próbuje z pobraniem pliku do katalogu tymczasowego na serwerze i zapisem do bazy, ale coś nie działa... skrypt zapisuje tylko dane wprowadzone przez użytkownika (bez plików).

Wiecie może co jest źle zrobione?

Łukasz

-- Dodane 19.05.2009 (Wt) 0:27 --

te zmienne $_FILE są jakby puste... plik nie przechodzi :confused:


(Anddezr+Dobreprogramy Pl) #2