Uporczywy komunikat

Witam i z miejsca błagam o pomoc.

Dzisiaj w pewnym momencie Norton zaczął raportować atak trojanów, chyba z pięć naraz poszło. Zarazem pojawił się komunikat na pół ekranu: This INFORMATION from Microsoft, is important! !!

Trojany usunąłem, ale komunikat pojawia się dosłownie co minutę. Znika, gdy usunąć w menedżerze zadań plik winnit32.exe, ale co z tego, za chwilę znowu to samo i znowu winnit32.exe figuruje w menedżerze…

Oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:38:27, on 2005-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\essspk.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

C:\WINDOWS\system32\sysinit32m.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Jerzy Nowicki\Pulpit\kuba\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wininit32.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe sysinit32m.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [CP4HPOT] C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [FineReader7NewsReaderPro] “C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 1431910996

O23 - Service: Usługa Autoochrony w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

na poczatek sciagnij sobie:

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

masz nim usunac :

C:\WINDOWS\System32\wininit32.exe

C:\WINDOWS\system32\sysinit32m.exe

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę

(jedna po drugiej)

C:\WINDOWS\System32\wininit32.exe

C:\WINDOWS\system32\sysinit32m.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się)

pamietaj o wylaczeniu przywracania systemu i o trybie awaryjnym!!

dajesz nowy log

W tzw. międzyczasie ściągnąłem i załączyłem antywira nod32, który znalazł z 7 śmieci, w tym rzeczony sysinit32m.exe. Wszystko skasowałem, na razie mam spokój. Robiłem w trybie normalnym i z włączonym przywracaniem systemu… Powtórzyć cały proces z killboksem?

Aha, teraz windowsy włączają mi się dwa razy dłużej i pojawia się komunikat, że nie można znaleźć pliku sysinit32m.exe…

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:21:17, on 2005-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\essspk.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Jerzy Nowicki\Pulpit\kuba\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe sysinit32m.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [CP4HPOT] C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [FineReader7NewsReaderPro] “C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 1431910996

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O23 - Service: Usługa Autoochrony w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Ps Czy jak wyłączę przywracanie systemu, to skasują mi się nieodwołalnie zapisane punkty przywracania systemu?

Tak skasuj ten plik killboksem

Czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\System32** sysinit32m.exe**

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)

Jak to usuniesz loga bedziesz miał czystego

Windows Messengera jeszce masz czy go usuwałeś jeżeli usuwałeś to skasuj resztki po nim.

Nie chce kasować. Zanim wyłączy się system, killbox po analizie rejestru wywala coś takiego:

pendingfilerenameoperations registry data has been removed by external process

Wirusa chyba już nie ma, więc może wystarczy usunąć polecenie uruchomienia sysinit32m.exe na starcie systemu? Tylko jak to zrobić?

Skasuj ten wpis i dopiero spróbuj plik usunać killboxem a jak nie to recznie go usuń lokalizacje pliku znasz.

I pamietaj o trybie awaryjnym i wyłączonym przywracaniem systemu.

wejdz w start >>>uruchom>>>>wpisz>>msconfig>>>ok>>wejdz w uruchamianie>>>sprawdz czy nie masz go tam na liscie>>odptaszkuj :slight_smile:

druga metoda:

wejdz w start uruchom >>>>wpis>>>regedit>>>wchodzisz w rejestr

idziesz taką sciezka kolejno:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

i sprawdzasz czy nie ma po prawej stronie wpisu:

—wylacz :slight_smile:

Ok, usunąłem w regedicie, nic nie wyskakuje przy starcie systemu.

Wrzucę jeszcze log, jeśli wszystko gra, to wielkie dzięki za pomoc. Cieszę się, że trafiłem na to forum, znalazłem przy okazji kilka ciekawych tematów.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:10:10, on 2005-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\essspk.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Jerzy Nowicki\Pulpit\kuba\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [EssSpkPhone] essspk.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [CP4HPOT] C:\PROGRA~1\HPONE-~1\OneTouch.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [FineReader7NewsReaderPro] “C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com/notebooks/pavilion/home

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 1431910996

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O23 - Service: Usługa Autoochrony w programie Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe