Uprawnienia dostępu - nakładka systemowa?


(kikamil) #1

Nie mogę kliknąć tego przycisku bo jest tak


(Seba228215) #2

Hmmm… Czy instalowałeś tą aplikację i skąd?