Urlop wychowawczy na więcej niż jedno dziecko

Czy kobieta będąca na urlopie wychowawczym na pierwsze dziecko po urodzeniu drugiego dziecka powinna otrzymac zasiłek macierzynski i kontynuowac urolp macierzynski na pierwsze dziecko a następnie zacząć urlop wychowawczy na następne dziecko czy też urlop wychowawczy na pierwsze dziecko z chwilą otrzymania zasiłku macierzynskiego na drugie dziecko ulega przerwaniu???

Poczytaj