Uruchamianie plików w Notatniku [WinXP]


(Kosa2) #1

Czasami zachodzi potrzeba uruchomienia jakiegoś pliku w notatniku żeby w łatwy sposób go wyedytować.

Jest możliwość dodania do menu kontekstowego pozycji Edytuj w Notatniku. Oto jak to najprościej zrobić.

Otwieramy rejestr i kolejne klucze:

HKEY_CLASSES_ROOT => *

porada1nb8.th.jpg

Potem klikamy prawym przyciskiem na * i wybieramy Nowy = Klucz - nazywamy go shell

porada2od4.th.jpg

Potem analogicznie w kluczu shell należy utworzyć kolejny klucz o nazwie Open. Następnie należy zaznaczyć ten ostatni klucz i w prawym panelu podwójnie kliknąć na pozycję Domyślna. Następnie należy wpisać w pole Dane wartości Edytuj w Notatniku.

porada3qb2.th.jpg

Potem w kluczu Open tworzymy podklucz Command

Następnie w panelu edycyjnym wartość Domyślna ustawiamy na notepad.exe %1

porada4fu0.th.jpg

Potem możemy juz zrestartować system i korzystać z nowej opcji.

Efekt tych modyfikacji jest np taki:

porada5bo5.th.jpg

UWAGA! Zanim wprowadzicie jakąkolwiek zmianę w rejestrze należy bezwzględnie wykonać jego kopię zapasową.


(system) #2

Metoda numer 2

Klikamy PPM na plik do edycji, wybieramy "Otwórz za pomocą", zaznaczamy "Wybrać program z listy", następnie z listy wybieramy Notatnik. Potwierdzamy przyciskiem OK. :slight_smile:

Najprostsze rozwiązania są najlepsze. :wink:


(Nilderan) #3

Można też utworzyć skrót do notatnika np. na pulpicie a następnie skopiować go do folderu C:\Documents and Settings\XXXXXX\SendTo :slight_smile: