Uruchamianie programu jako inny użytkownik


(MlodyWawa) #1

Czy istnieje możliwość uruchamiania danego programu ze skrótu jako inny użytkownik?

  • aktualnie muszę wybierać na skrócie shift+prawy klawisz i kolejno wybierać uruchom jako inny użytkownik - podaję dane do logowania i wtedy program właściwie się uruchamia... Program którego używam działa wyłącznie pod jednym użytkownikiem, natomiast jest to użytkownik na którym normalnie nie mogę pracować służy on właśnie do tego programu...

(Drobok) #2

Utwórz skrót: 

runas /savecred /user:Nazwa_Użytkownika "C:\ścieżka_do\programu.rozszerzenie"