Uruchomienie integralności baz na SQL Server 2005 EE

Na Microsoft SQL Server 2005 Express Edition chcę uruchomić Integralność bazy poprzez polecenie:

sqlcmd -E -S host\SQLEXPRESS -d master -Q “EXECUTE [dbo].[DatabaseIntegrityCheck] @Databases = ‘ALL_DATABASES’” -b -o D:\Integra.log

Efektem tego polecenia jest wynik:

Msg 2812, Level 16, State 62, Server host\SQLEXPRESS, Line 1

Could not find stored procedure ‘dbo.IndexOptimize’.

Na innym SQL’u to polecenie działa. Na moim (świeżo zainstalowanym) nie chce. Ktoś zna przyczynę?