Useradd - Dodawanie nowego użytkownika

Głównie ze względów bezpieczeństwa. Konto należy tylko do jednej osoby.
Utworzenie użytkownika konkretnej grupy użytkowników:
Który warto wybrać?
1.# useradd -m -s /bin/bash tester
2.# useradd -m -g -s /bin/bash tester
3.# useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash tester
4.# useradd -m -g users -s /bin/bash tester
5.# useradd -m -g users -G -s /bin/bash tester

man useradd

A jakie masz wątpliwości?

ja jestem trudny wobec wykonać

useradd -m -s /bin/bash tester

Będziemy wtedy mogli wybrać jeden z alternatywnych edytorów

nano /etc/sudoers

i dopisujemy pod spodem:

W moim przypadku (użytkownik „tester”) będzie to:

tester ALL=(ALL:ALL) ALL

Tak.

1lajk

https://wiki.archlinux.org/index.php/Users_and_groups#Example_adding_a_user

I już nie grzesz.

1lajk