UsersStyle dla menu kontekstowego


(look997) #1

Jak za pomocą userStyle/Stylish usunąć z menu kontekstowego:


(manieKMP) #2

Działa menuitem[label=Zablokuj obrazek…], ale może być problem z wielokropkiem, więc menuitem[label^=Zablokuj obrazek] i analogicznie z ramką.