UsersStyle dla menu kontekstowego

Jak za pomocą userStyle/Stylish usunąć z menu kontekstowego:

Działa menuitem[label=Zablokuj obrazek…], ale może być problem z wielokropkiem, więc menuitem[label^=Zablokuj obrazek] i analogicznie z ramką.