Usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej


(Dziadekneo) #1

Przy próbie uruchomienia owej usługi pojawia się kod błędu nr 1068. Całkiem przypadkiem natknąłem się na przypadek w którym przyczyną był rootkit Bagle (hldrrr i srosa) i wyrządzone przez niego szkody...którego zresztą miałem na swoim komputerku .Hej ! rzućcie na to okiem kto w boga wierzy 8)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 03:28:31, on 2008-04-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\jetico\fwsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\K-Meleon\k-meleon.exe

G:\RÓŻNOŚCI\xmplay34\xmplay.exe

C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe

E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\a-squared Free\a2service.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\WINDOWS\system32\DfrgNtfs.exe

G:\Nowy folder (2)\hijackthis com.com

G:\Nowy folder\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&qkw=%s&tbid=60049

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60049

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60049

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60049

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=60049

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [JeticoPFStartup] "E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\jetico\fwsrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BF928225-67CC-409C-98C9-A4B8ACA2CADA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\ctbr.dll

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - E:\PROGRAMY INSTALOWANE JUŻ\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe


--

End of file - 4598 bytes

tak na marginesie próbuję zainstalować złom Neostrady : Livebox 3202 + XG-762N WiFi

Specjaliści z infolinii neo niewiedzą jak zainstalować sprzęt który sami sprzedają. Po co więc dają instrukcję ?


(huber2t) #2

Log jest czysty

Podaj log z Combofix


(Dziadekneo) #3

niestety =P~ 39467083ox1.jpg


(huber2t) #4

Daj logi z Dss


(Dziadekneo) #5

Heh. Okazało się że rozwiązaniem problemu jest uruchomienie usługi NDIS (obok usługi RPC która problemem nie była 8) ) Zacytuję tu post słynnej Picasso który powinien dać wam lekki dreszczyk emocji... związany ma się rozumieć z ową usługą 8) :

Postaram się w najbliższym czasie wkleić log z Dss - diagnostyka ,diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka. Przedemną koszmar instalacji sterów do liveshit


(CHUDYxp) #6

Ja nie instalowałem żadnych sterowników do liveboxa po prostu podłączyłem do lini i prądu i działa a łącze sie przez wbudowaną kartę wi-fi ( ten ich adapter wi-fi schowałem głęboko do szuflady )


(Dziadekneo) #7

viewtopic.php?f=15&t=236690 ciąg dalszy dla ludzi posiadających podobne problemy. :arrow: