Ustawianie wartości zmiennej na tekst z pliku .txt [Batch]


(mati08151) #1

Mam problem. Chcę stworzyć zapis gry za pomocą zmiennej. Ale nie mogę wczytać tekstu z pliku “save.sav” (rozszerzenie nie ma znaczenia). Nie wiem jakie jest polecenie ustawiające zmienną “zapis” na tekst z pliku “save.sav”. Oto kod źródłowy:

@echo off
title …
mode CON COLS=999 LINES=999
start cecho
echo
echo.
echo Witaj w tescie ruchu
echo.
echo Aby kontynulowac, nacisnij dowolny klawisz.
echo.
echo.
echo
pause>nul
set zapis=TU PROBLEM :frowning:
pause
cls
cecho {02}Sprawdzanie zapisu zakonczone
pause>nul
echo.
echo %zapis%
pause>nul

Nie zwracajcie uwagi na polecenie “cecho” to polecenie działa z pewną biblioteką (cecho).
Proszę o kod źródłowy ustawiający zmienną “zapis” na tekst z pliku “save.sav”.
PS: TEN TEMAT NIE JEST TEMATEM DLA SPECJALISTÓW! Po prostu nie było taga jedynie z programowaniem.