Ustawienia drukarki tylko dla jednego użytkownika


(johhny95) #1

Witam 


(Drobok) #2

Zależy od wersji systemu. Dla pro lub wyżej powinieneś mieć zakładkę zabezpieczenia w właściwościach drukarki. W wszystkich wersjach możesz użyć https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510