Ustawienia Spersonalizowane Rundll32

Cześć

Mam Problem. Gdy włączyłem komputer od razu po zalogowaniu wyskoczył mi komunikat Konfigurowanie Ustawień Spersonalizowanych i tam były dwa rundll32 i mscoriesdllinstall.

Na pulpicie nie ma żadnych ikonek, a jak włącze menedżera zadań i zakończe to zadanie to nic sie nie dzieje tylko ten komunikat znika i jest tylko tapeta. Potem jak resetuje go to znowu wyskakuje ten komunikat. Widziałem już inne wątki na ten temat ale żaden mi nie pomógł. Oto log:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

F:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Pobieranie\HiJackThis.exe

F:\WINDOWS\system32\verclsid.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - F:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - F:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - F:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: uTorrentBar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - F:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - F:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - F:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - F:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_0_1.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar Toolbar - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - F:\Program Files\uTorrentBar\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - F:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] F:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “F:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechCommunicationsManager] “F:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechQuickCamRibbon] “F:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe” /hide

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “F:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] “F:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe” --auto-start

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\activ\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\activ\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\activ\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - F:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - F:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - F:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - F:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - f:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - F:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - F:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

End of file - 5892 bytes

Proszę o szybką pomoc !