Ustawienia zapory Windows XP w rejestrze - gdzie są?


(Adam Romanowski993) #1

Cześć.

Szukam lokalizacji kluczy odpowiedzialnych za ustawienia zapory.

Znalazłem włączanie, wyłączanie, sterowanie wyjątkami. Szukam informacji, gdzie Windows zapisuje lokalizację pliku logu.

Reguły też znalazłem :slight_smile:


(pawcio1212) #2

klik