Ustawienie paska zadań na pulpicie

Posiadam system operacyjny WINDOWS XP Home i pasek zadań na pulpicie mam umiejscowiony z prawej strony monitora w PIONIE !!

Proszę o poradę krok po kroku :slight_smile:

Dziękuję i pozdrawiam

Klikasz prawym przyciskiem myszki na pasek i odznaczasz opcję zablokuj pasek zadań, następnie lewym przyciskiem myszki klikasz na pasek, nie puszczając przycisku trzymasz go i przeciągasz na dół pulpitu, następnie klikasz prawym przyciskiem myszki na pasek i zaznaczasz zablokuj pasek zadań.

Kiliknąć PPM na pasek zadań i odznaczyć opcję Zablokuj pasek zadań, a następnie złapać do LPM i przeciągnąć na dół ekranu.