Ustawienie prawidłowej ścieżki skrótu

Jak ustawić prawidłowo skrót windows aby uruchamiał się niezależnie od wersji Java?
\jre1.8.0_261\ to zmienna, czy mogę zamiast niej coś podstawić, żeby nie było wrażliwe na zmianę wersji javy?

%ProgramFiles%\Java\jre1.8.0_261\bin\javaws.exe http://XXX.XXX.XXX.XXX/cos/webstart/launch.jnlp

Musisz sprawdzić czy masz dodaną jave do systemowego PATH, jak tak wtedy możesz wykonać poleceni w konsoli:

javaws.exe http://XXX.XXX.XXX.XXX/cos/webstart/launch.jnlp

Więc i skrót taki powinien zadziałać.

1 polubienie