Ustawienie routera w tryb Access Point (AP) - poradnik

Witam!

Uwagi:

 1. Konfiguracja została przeprowadzona na przykładzie routera TP-LINK TL-WR1043NDv4 (jest to router przeznaczony do sieci kablowych np. UPC, Vectra, sieci osiedlowe).

 2. Jeżeli nie wiemy jaki adres IP ma nasz router należy (po podłączeniu routera kablem ethernetowym do przewodowej karty sieciowej komputera) uruchomić wiersz poleceń Windows cmd.exe i wpisać w nim komendę ipconfig i kliknąć klawisz Enter - wyświetlone zostaną aktualnie przypisane adresy IP do naszej karty sieciowej - adres routera pojawi się w pozycji Brama domyślna.

Aby ustawić router jako Access Point należy wykonać następujące kroki:

 1. Podłączyć router (który ma działać jako Access Point) kablem ethernetowym do przewodowej karty sieciowej komputera.

 2. Podłączyć router do prądu a następnie zresetować do ustawień fabrycznych wciskając (np. spinaczem) i przytrzymując przycisk Reset (znajdujący się z tyłu routera) przez 30 sekund.

 3. Zalogować się do panelu administracyjnego routera wpisując w przeglądarkę internetową jego domyślny adres konfiguracyjny. Najczęściej spotykane domyślne adresy konfiguracyjne to:
  a. 192.168.0.1 - routery D-Link, starsze routery NETGEAR
  b. 192.168.1.1 - routery TP-LINK, Linksys, DrayTek, nowsze routery NETGEAR
  c. 192.168.2.1 - routery Edimax
  d. 192.168.88.1 - routery MikroTik
  e. 192.168.100.252 - routery AirLive
  f. 192.168.1.254 - routery AirLive
  g. 192.168.1.100 - routery PENTAGRAM

 4. Po wpisaniu adresu konfiguracyjnego należy podać nazwę użytkownika oraz hasło administratora. Zazwyczaj nazwa użytkownika i hasło to: admin ale spotykane są też kombinacje typu:
  a. Nazwa użytkownika/Hasło: admin/1234 (w przypadku routerów Edimax)
  b. Nazwa użytkownika/Hasło: admin/airlive (w przypadku routerów AirLive)
  c. Nazwa użytkownika/Hasło: [puste]/admin (w przypadku routerów Linksys)
  d. Nazwa użytkownika/Hasło: admin/[puste] (w przypadku routerów MikroTik i DLink)
  e. Nazwa użytkownika/Hasło: admin/password (w przypadku routerów NETGEAR)
  f. Nazwa użytkownika/Hasło: admin/pentagram (w przypadku routerów PENTAGRAM)

 5. W panelu konfiguracyjnym należy przejść do zakładki Advanced.

 6. W zakładce Advanced należy wybrać opcję Network -> LAN.

 7. W zakładce LAN w polu IP Address należy wpisać adres IP dla naszego routera pracującego w trybie Access Pointa. Jeśli router główny ma adres IP 192.168.1.1 i jego serwer DHCP przypisuje adresy IP od 192.168.1.100 do 192.168.1.200 to routerowi pracującemu w trybie Access Pointa można przypisać adres IP 192.168.1.254 gdyż adres IP routera pracującego w trybie Access Pointa powinien być spoza puli adresów IP rozdawanych przez serwer DHCP routera głownego.

 8. W tej samej zakładce w polu Subnet Mask należy pozostawić domyślą wartość 255.255.255.0.

 9. Po wprowadzeniu adresów IP należy zapisać ustawienia klikając przycisk Save a następnie przycisk OK aby zapisać ustawienia. Po zmianie adresu IP router zrestartuje się.

 10. Następnie po restarcie logujemy się na router pod nowym adresem 192.168.1.254 i w panelu konfiguracyjnym przechodzimy do zakładki DHCP -> DHCP Settings i wyłączamy serwer DHCP zaznaczając w polu DHCP Server opcję Disable i zapisujemy ustawienia klikając przycisk Save. Restartujemy router.

 11. Po restarcie routera kabel ethernetowy z routera głownego należy wpiąć do wolnego portu LAN (nie należy wpinać kabla do portu WAN).

 12. Następnie logujemy się do routera wpisując nowy adres IP 192.168.1.254. Po zalogiwaniu przechodzimy do zakładki Wireless -> Wireless Settings i w polu Wireless Network Name wpisujemy swoją nazwę dla sieci WiFi (nazwa sieci musi być bez polskich znaków i może mieć maksymalnie 32 znaki).

 13. Możemy jeszcze zmienić kanał na którym pracuje nasza sieć WiFi wybierając jego numer z rozwijanej listy w polu Channel. Po tym zapisujemy ustawienia sieci WiFi klikając przycisk Save.

 14. Po ustawieniu nazwy sieci WiFi należy ją zabezpieczyć. W tym celu przechodzimy do zakładki Wireless -> Wireless Security i w polu Wireless Password wpisujemy długie i skomplikowane hasło (hasło WPA2-PSK musi być bez polskich znaków i może mieć maksymalnie 63 znaki). Po tym zapisujemy ustawienia klikając przycisk Save.

 15. Na koniec pozostało nam zmienić domyślny login i hasło do panelu konfiguracyjnego routera. W tym celu przechodzimy do zakładki System Tools -> Password gdzie w polach Old User Name i Old Password podajemy starą nazwę użytkownika i stare hasło natomiast w polach New User Name, New Password, Confirm New Password podajemy nową nazwę użytkownika i dwukrotnie nowe hasło. Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając przycisk Save.

Uwaga! Poradnik nie jest formą zamkniętą i może być aktualizowany w razie potrzeby. Jeśli masz uwagi odnośnie jego treści czy propozycje rozbudowy lub modyfikacji - skontaktuj się z autorem poprzez PW. Kopiowanie poradnika w części lub całości bez zgody autora zabronione.

Pozdrawiam!