Usunięcie 2 wartości binarnych z podklucza w Rejestrze

Chcę napisać skrypt.reg w celu usunięcia dwóch wartości binarnych:
“IconStreams”=hex:14,00,00,00,07,00…
“PastIconsStream”=hex:14,00,00,00…

Znajdują sie one w podkluczu:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]

 

Jeżeli wstawię minus przed kluczem, to usunę cały klucz ‘TrayNotify’, a nie tylko te dwie wartości binarne
-[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]

Jak ten skrypt powinien wyglądać?

 

W “skrypt.vbs” wystarczy wpisać to:

   x = RegOpenKeyEx(&H80000001, “Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify”, 0, &H2, hKey)
   y = RegDeleteValue(hKey, “IconStreams”)
   z = RegDeleteValue(hKey, “PastIconsStream”)
 

Już mam:

W “skrypt.reg” wystarczy wpisać to:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
“IconStreams”=-
“PastIconsStream”=-