Usunięcie niepotrzebnych wpisów

Witam.

Jeżeli to możliwe, to prosiłbym o poradę, co można by usunąć z tego co mi hijackthis wygenerował.

A oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:40:13, on 2007-01-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) -> Firefox 2.0.0.1


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

D:\Programy\DU Meter\DUMeter.exe

D:\Programy\NOD32\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\NetPanel\NetPanel.exe

D:\Programy\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\chelloPL\chelloinfo\chelloinfo.exe

D:\Programy\WhatPulse\WhatPulse.exe

D:\Programy\TuneUP Utilities 2007\MemOptimizer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\HDDlife PRO\HDDlifePro.exe

D:\Programy\MyComp\mycomp.exe

D:\Programy\Tclock\TClock.exe

D:\Programy\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Piotrek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pcf.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.pcf.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Programy\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O2 - BHO: IEHlprObj Class - {CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\NetPanel\IEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetPanel] "C:\Program Files\NetPanel\Starter.exe" /path="C:\Program Files\NetPanel"

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] D:\Programy\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Programy\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] d:\Programy\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] d:\Programy\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ChelloInfo] C:\Program Files\chelloPL\chelloinfo\chelloinfo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] D:\Programy\WhatPulse\WhatPulse.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] D:\Programy\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "D:\Programy\TuneUP Utilities 2007\MemOptimizer.exe" autostart

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = D:\Programy\HDDlife PRO\HDDlifePro.exe

O4 - Startup: MyComp.lnk = D:\Programy\MyComp\mycomp.exe

O4 - Startup: TClock.lnk = D:\Programy\Tclock\TClock.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Programy\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - C:\Documents and Settings\Piotrek\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcf.pl/

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Programy\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - D:\Programy\SiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\Programy\SiSoftware Sandra Pro Home 2007.SP1\RpcSandraSrv.exe

Z góry dziękuję za pomoc.

Jeżeli tytuł do zmiany, to proszę o info :wink:

Pozdrawiam

Log czysty.

Czy sam instalowałeś program WhatPulse?? Pytam ponieważ działa on na podobnej zasadzie jak keylogger tzn. liczy kliknięcia,a potem wysyła ranking na serwer.

Przejrzyj:

@adam9870 tak, WhatPulse sam instalowałem :wink: Wiem do czego służy :slight_smile:

Nie chodziło mi o to, czy log czysty, tylko co można by było usunąć. Znaczy się, co sie uruchamia, a nie koniecznie musi :wink:

Jak coś, to mogę jeszcze silentrunners’a loga wrzucić, ale myślę, że hijackthis wystarczy :slight_smile:

Pozdrawiam i dzięki za informacje.

Podałem linki. Przejrzyj je i jeśli chcesz to wykonaj czynności, które zostały w nich opisane. Naprawdę jest tam wiele tego typu porad :wink:

Nie widzę takiej potrzeby.

OK, właśnie przeglądam te linki :slight_smile:

Dzięki wielkie za pomoc :slight_smile: W razie pytań, będę pisać :wink: