Usunięcie Omiga Plus?


(Karolina Borgosz) #1

Chwila nieuwagi przy instalacjach i mam problem z usunięciem Omiga Plus. Usunęłam co się dało ale w panelu sterowania w "odinstaluj programy" pozostał "omiga-plus unistall" i wyskakuje błąd gdy chcę usunąć.

 

FRST: http://wklej.to/SAxUk

Addition: http://wklej.to/yMq3j


(Acorus) #2

Odinstaluj omiga-plus uninstall,McAfee Internet Security.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {2C0A22FD-BD36-4FC6-A463-436B60462A06} - System32\Tasks\{B35A81DC-BB02-40C5-A392-65AF2E735880} = pcalua.exe -a C:\Users\Karolina\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c -ptid=cor
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FE
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-1339725756-3060955189-2389066788-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FE
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FE
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1339725756-3060955189-2389066788-1001 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1339725756-3060955189-2389066788-1001 - {29620D14-A44A-4F6D-A3E8-0CA52412A89A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1339725756-3060955189-2389066788-1001 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FEq={searchTerms}
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1420149926from=coruid=3219913727_198313_44B7B8FE
S2 0036791420655876mcinstcleanup; C:\WINDOWS\TEMP\003679~1.EXE [836168 2014-03-13] (McAfee, Inc.)
2015-01-10 17:14 - 2015-01-10 17:20 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-01-10 17:03 - 2015-01-10 17:03 - 00003158 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\{B35A81DC-BB02-40C5-A392-65AF2E735880}
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.