Usunięcie qooqlli z przeglądarki


(Marcinhp) #1

W zasadzie mam ten sam problem, więc proszę o pomoc...

http://wklejto.pl/100402

http://wklejto.pl/100405


(Leon$) #2

OTL w oknie Custom Scans-Fixes (własne opcje skanowania/skrypt)wklej następujący skrypt:

Kliknij w Run Fix (Wykonaj scrypt). Zatwierdź restart komputera.

Pokaż log z usuwania.

potem nowy log OTL robiony opcją Run Scan (Skanuj)

:slight_smile: