Usunięty wirus!Proszę o sprawdzenie loga!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:52:15, on 2007-10-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\K-Meleon\k-meleon.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\klezmer\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.125\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.start24.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe”

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{526ECADB-F367-4958-9ED4-92B36D5EB791}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

slowik76 przeczytaj punkt 2.6 regulaminu i popraw temat. Proszę objąć logi znacznikami i opisać dokładnie problem. Tego tez nie czytałeś ??

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=124529

BTW - log na pewno jest kompletny ??

Log jest czysty

Daj log z ComboFix

Dzięki jak mówiłeś jest czysto-pozdrawiam! !!

to kontrola - skoro był wirus