Usuwamy wyrażenie "Skrót Do"


(Dragonlnx) #1

Win 98,ME,2000, XP

Tworząc skrót, automatycznie dodawane jest przed nazwą określonego pliku

lub folderu wyrażenie Skrót do. Aby wyłączyć ten mechanizm, należy w gałęzi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

zmienić na 00 00 00 00 wartość pozycji link.

Jeśli takiej pozycji nie ma w naszym Rejestrze, to powinniśmy ją dodać za pomocą

funkcji Edycja | Nowy | Wartość binarna.

Aby przywrócić opcję automatycznego dodawania wyrażenia

Skrót do, należy natomiast wpisać wartość le 00 00 00.

Porada sprawdzona,