Usuwanie konta a utrata danych


(Tojuzkoniecc) #1

Jak usunę konto w Viście to wraz z nim usuwane są wszystkie dane zapisane na tym koncie?


(Veers) #2

System o ile mnie pamięć nie myli, pyta czy wraz z profilem usunąć zapisane dane. Jednakże tak czy inaczej wypadałoby wykonać kopię plików (przynajmniej tych najważniejszych …)