Usuwanie ograniczenia przepustowości łącza w Windows XP


(Michal Kolatek) #1
  1. Stat następnie uruchom, nalerzy wpisać gpedit.msc

  2. Konfiguracja komputera -> szablony administracyjne -> sieć -> harmonogram pakietów qos.

  3. Zasady grupy -> ogranicz rezerwowalną przepustowość

  4. Powinno się pokazać nowe okno, i w nim nale rz y zaznaczyć włączone i w polu ktróre się uaktywni wpisać 0 i zapisać stan.

Mi to przyspieszyło ładowanie się stron i polepszyło pobieranie zamiast 27-29 KB/s mam stale 32 KB/s.

Działa tylko w wersji Windows Professional.

Żródło


(Asterisk) #2

Temat zostaje zamknięty