Usuwanie YouTube Accelerator


(ezzio) #1

Witam

 

Mam problem z pobranym przez przypadek z jakimś innym programem "YouTube Accelerator" Nie mogę tego wżaden sposób usunąć.

Bardzo proszę o pomoc, dopiero co wczoraj instalowałem system a już się syf przypałętał :confused:

 

Pozdrawiam!

 

logi:

http://wklej.org/id/1680283/


(Acorus) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.


(ezzio) #3

Logi Recovery Scan Tool

 

Addition:

http://wklej.org/id/1680299/

 

FRST

http://wklej.org/id/1680300/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0B44A35D-E172-45F6-B4C0-028D3DE6C856} - System32\Tasks\CSMQYX = C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\CSMQYX.exe [2015-04-04] (Sense+) ==== ATTENTION
Task: {5001F387-F1F7-45C6-BC8D-AE746A309356} - System32\Tasks\UKMIGNNY = C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\UKMIGNNY.exe [2015-04-04] (Sense+) ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\CSMQYX.job = C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\CSMQYX.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\UKMIGNNY.job = C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\UKMIGNNY.exe ==== ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.istartsurf.com/web/?type=dsts=1428168203from=smtuid=ST3250410AS_9RY10LSGXXXX9RY10LSGq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.istartsurf.com/web/?type=dsts=1428168203from=smtuid=ST3250410AS_9RY10LSGXXXX9RY10LSGq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=dsts=1428168203from=smtuid=ST3250410AS_9RY10LSGXXXX9RY10LSGq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=dsts=1428168203from=smtuid=ST3250410AS_9RY10LSGXXXX9RY10LSGq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3370877541-881331796-4139237376-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3370877541-881331796-4139237376-1000 - DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL =
BHO: No Name - {FCE3FA8B-BA81-467C-81D8-E43C00D1BC71} - No File
FF SelectedSearchEngine: istartsurf
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=10 - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [2015-04-04] (globalUpdate)
FF Plugin-x32: @staging.google.com/globalUpdate Update;version=4 - C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\1.3.25.0\npGoogleUpdate4.dll [2015-04-04] (globalUpdate)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [searchengine@gmail.com] - C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oz5xebx4.default\extensions\searchengine@gmail.com
S1 iSafeKrnlMon; \\C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlMon.sys [X]
S3 MSICDSetup; \\H:\CDriver64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \\H:\NTIOLib_X64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-04-04 19:26 - 2015-04-05 09:54 - 00001334 _____ () C:\Windows\Tasks\CSMQYX.job
2015-04-04 19:26 - 2015-04-04 19:26 - 01357312 _____ (Sense+) C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\CSMQYX.exe
2015-04-04 19:26 - 2015-04-04 19:26 - 00004368 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\CSMQYX
2015-04-04 19:25 - 2015-04-05 10:43 - 00001682 _____ () C:\Windows\Tasks\UKMIGNNY.job
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 01921536 _____ (Sense+) C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\UKMIGNNY.exe
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 00004716 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\UKMIGNNY
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 00000000 ____ D () C:\Users\SeeD\AppData\Local\globalUpdate
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\ShopperPro
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\globalUpdate
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 23:56 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\TEMP
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:51 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\YouTube Accelerator
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:24 - 00172032 _____ (Jin Hui E-mail: jinhui@jcomsoft.com Web: http://www.jcomsoft.com) C:\Windows\SysWOW64\AniGIF.ocx
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:24 - 00001156 _____ () C:\Users\SeeD\Desktop\YouTube Accelerator.lnk
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:24 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\YTAHelper
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:24 - 00000000 ____ D () C:\Users\Public\Documents\GOOBZO
2015-04-04 19:24 - 2015-04-04 19:24 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\YouTube Accelerator
2015-04-04 19:23 - 2015-04-04 19:23 - 00000000 ____ D () C:\Users\SeeD\AppData\Local\CrashRpt
2015-03-26 21:14 - 2015-03-26 21:14 - 0004185 _____ () C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\CSMQYX
2015-04-04 19:26 - 2015-04-04 19:26 - 1357312 _____ (Sense+) C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\CSMQYX.exe
2015-03-26 21:14 - 2015-03-26 21:14 - 0005542 _____ () C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\UKMIGNNY
2015-04-04 19:25 - 2015-04-04 19:25 - 1921536 _____ (Sense+) C:\Users\SeeD\AppData\Roaming\UKMIGNNY.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(ezzio) #5

Wygląda na to że problem rozwiązany.

Bardzo dziękuję za pomoc!

 

Log Z AdwCleanera

 

http://wklej.org/id/1680335/


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST